Badania Marketingowe

Badania marketingowe to usystematyzowany proces pozyskiwania oraz przetwarzania informacji, realizowany w celu minimalizacji ryzyka podejmowanych decyzji marketingowych.

DOKUMENTY STRATEGICZNE

Dokumenty strategiczne obejmują strategie oraz programy rozwoju, które realizują średnio i długookresową politykę rozwoju. Umożliwiają podejmowanie i realizowanie działań w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju, spójności społeczno-gospodarczej oraz przestrzennej regionu/kraju.

BADANIA SPOŁECZNE

Badania społeczne pomagają zrozumieć, jak w praktyce działają konkretne rozwiązania czy technologie. Chcąc rozwijać produkt/usługę i umocnić jego pozycję na rynku, badania umożliwią nam ich udoskonalanie. Badania społeczne to również stała obserwacja życia społecznego, którą prowadzimy, aby odkryć i zrozumieć wszelkie procesy, które w nim zachodzą.

Badania hr

Badania HR, które posiadamy w swojej ofercie, mają na celu rozpoznanie profilu pracowników przez wzgląd na ich cechy psychograficzne. Sprawdzamy kompetencje interpersonalne, a co za tym idzie — zdolności adaptacji i rozwoju w środowisku pracy.

Ewaluacje

Ewaluacja to, zgodnie z definicją wskazaną w oficjalnych publikacjach, obiektywna ocena projektu, programu lub polityki na wszystkich jego etapach tj. planowania, realizacji i mierzenia rezultatów. Głównym jej celem jest dostarczenie rzetelnych i odpowiednich informacji umożliwiających podjęcie trafnych decyzji.

Audyty

Audyt to rodzaj kontroli w postaci niezależnej oceny danej organizacji, systemu, procesu, projektu lub produktu. Przedmiot audytu jest pod względem zgodności z określonymi standardami, wzorcami, listami kontrolnymi, przepisami prawa, normami lub przepisami wewnętrznymi danej organizacji.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →