Badania społeczne

Pomagamy poznać i zrozumieć ludzi. Badamy ich opinie, poglądy, sprawdzamy co nimi kieruje i czego oczekują. Wszystkie te elementy składają się na wiedzę bezcenną, z której właściwy użytek mogą zrobić zarówno instytucje publiczne, media jak i sektor Ekomercyjny.

Oferujemy pełne spektrum metod i technik badawczych:

  • badania ilościowe: (CATI, PAPI, CAWI, CAPI)
  • badania jakościowe: (FGI, IDI, TDI, triady, diady)
  • dysponujemy własną siecią ankieterską w całej Polsce oraz studiem CATI.

 

BADANIA ILOŚCIOWE – CATI, PAPI, CAWI, CAPI

Badania ilościowe od wielu lat dominują w badaniach społecznych. Skupiają się one na gromadzeniu danych ilościowych, niedających badaczowi nowej wiedzy jednakże mogących łatwo porównać dane ze sobą. Główną zaletą badań ilościowych jest ich względnie łatwa analiza a także możliwość pozyskania danych z innych źródeł niż badania własne. Dobór, który jest stosowany w badaniach jakościowych może być:

losowy – stosowany w badaniach reprezentatywnych, jest to taki dobór, który zapewnia wszystkim jednostkom badania jednakowe szanse na znalezienie się w próbie (np. dobór warstwowy, losowanie proste, dobór zespołowy),

nielosowy – stosowany w przypadku, gdy badacz chce zdecydować o tym które jednostki znajdą się w próbie (np., dobór jednostek typowych, dobór kwotowy, dobór przez eliminację). Wadą tego doboru jest brak możliwości obliczenia prawdopodobieństwa znalezienia się jednostki w próbie.

Oferujemy pełne spektrum metod i technik badawczych w ramach badań ilościowych:

 

BADANIA JAKOŚCIOWE – FGI, IDI, TDI

Jakościowe metody badawcze są o wiele bardziej elastyczne niż metody ilościowe. Zbierane dane nie mają charakteru wielkości matematycznych, próbują one natomiast odpowiedzieć na pytania: dlaczego ? Jak ? Ich celem jest próba poznania opinii i przyczyn działań bądź zachowań respondentów. Tworzenie kwestionariusza, a także przeprowadzenie badania jest mniej restrykcyjne niż w przypadku metod ilościowych.

Sposób doboru badanych jest zawsze celowy – badacz decyduje tutaj o respondentach w badaniu. W sensie statystycznym nie są to badania reprezentatywne, ponieważ stosowany jest tu dobór celowy a liczba badanych osób jest zazwyczaj niewielka, zatem nie mogą być one rozszerzane na całą populację, ponieważ nie dostarczają one informacji ilościowych.

 

NASZE USŁUGI DEDYKOWANE W RAMACH BADAŃ SPOŁECZNYCH

Oferujemy pełne spektrum metod i technik badawczych w ramach badań jakościowych:

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →