Strategie rozwoju JST

Strategia to zapis skoordynowanych i zintegrowanych działań przedstawiający cele do osiągnięcia oraz zadania do wykonania w określonym czasie, w odniesieniu do zmieniających się wewnętrznych i zewnętrznych uwarunkowań oraz przy uwzględnieniu dostępnych zasobów.

Dokument strategiczny, jakim jest Strategia Rozwoju JST, jest ważnym czynnikiem z punktu widzenia rozwoju środowiska lokalnego przez dawanie jasnych i sprecyzowanych kierunków działań władz samorządowych do znacznej poprawy gospodarczej, społecznej czy przestrzennej danej jednostki samorządowej.

Znowelizowana ustawa o zasadach prowadzenia polityki rozwoju weszła w życie 13 listopada 2020 roku, wprowadzając zmiany w zakresie planowania strategicznego dla JST. Nowe przepisy określają zakres i procedurę sporządzania strategii, dlatego też w naszej ofercie znajdziecie Państwo usługę przygotowania dokumentu strategicznego zgodnie z nowymi wytycznymi.

Przeprowadzony przez specjalistów z Grupy BST wieloetapowy proces projektowania Strategii Rozwoju Jednostki Samorządu Terytorialnego pozwoli na zidentyfikowanie oraz analizę obecnej sytuacji oraz wykreuje odpowiednie cele, kierunki oraz założenia do realizacji.

Społeczne korzyści z opracowania Strategii Rozwoju:

  • zapewnienie ludziom pracy i dochodów; harmonijny rozwój życia społecznego;
  • zapewnienie optymalnych warunków rozwoju społeczeństwa;
  • optymalizacja stosunków między gospodarką a społeczeństwem;
  • zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i perspektyw na przyszłość;
  • zapewnienie poczucia stabilizacji i możliwości rozwoju w szerszej perspektywie czasowej.

Systematyczne i konsekwentne wprowadzenie w życie działań zapisanych w Strategii Rozwoju stworzy perspektywę poprawy jakości życia mieszkańców terenów objętych jej działaniem. Profesjonalne podejście naszego Zespołu do indywidualnych potrzeb każdej z jednostek samorządu terytorialnego, pozwoli na elastyczne i adekwatne do zaistniałej sytuacji zaprojektowanie dokumentu strategicznego, niezależnie od jej szczebla.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →