Badania HR

Rozpoznanie oraz pełna integracja elementów wartościowych zarówno dla firmy, jak i dla pracownika są podstawą rozwoju organizacji, a jednocześnie pozwalają utrzymać motywację pracowników na odpowiednio wysokim poziomie. Zarządzający przedsiębiorstwem, powinni zaspokajać nie tylko aspiracje organizacji jako takiej, ale też indywidualne oczekiwania pracowników, ponieważ dążenia i potrzeby obu tych substancji zawsze mają pewną część wspólną.

Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy niezwykle użyteczne narzędzia pozwalające osiągnąć maksimum korzyści z polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

Szczególnie chcemy zarekomendować:

Badania pracowników

Optymalne narzędzie dające możliwość wielopoziomowej diagnozy na wszystkich polach aktywności organizacyjnej, której podmiot stanowią pracownicy.

Diagnoza może dotyczyć na przykład:

 • Poziomu odczuwanej satysfakcji,
 • Czynników motywujących i demotywujących pracowników,
 • Poziomu zaangażowania pracowników,
 • Identyfikacji luk kompetencyjnych,
 • Zapotrzebowania na szkolenia.
 • Dowiedz się więcej na temat naszych sposobów przeprowadzania badań pracowników.

Każdy z powyższych aspektów może mieć kapitalne znaczenie w kontekście poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Natomiast każde w porę nierozpoznane oraz niezdiagnozowane zagrożenie może prowadzić do zaistnienia oraz systematycznego pogłębiania się problemów interpersonalnych, czego skutkiem mogą być wszelakie negatywne zjawiska, poczynając od spadku wydajności, obniżenia jakości pracy a na masowych ubytkach kadrowych kończą.

Badania 360°

Jeśli organizacja chce przeprowadzić wnikliwą ocenę kompetencji pracowników, a także poznać ich opinię w odniesieniu do wybranych zakresów działalności firmy, to optymalnym wyborem będzie badanie 360. Charakter tego narzędzia powoduje, że najczęściej wykorzystuje się je w odniesieniu do wyższej kadry zarządzającej czy menadżerskiej.

Istotą badania 360° jest stworzenie wieloaspektowego obrazu badanego pracownika z możliwe pełnego spektrum perspektyw w odniesieniu do jego roli w organizacji (zarówno zawodowej jak i interpersonalnej). Kluczowe źródła informacji w badaniu to współpracownicy, podwładni oraz przełożeni. Elementem spajającym jest przeprowadzona samoocena.

Kluczowe korzyści z badań, to przede wszystkim zindywidualizowane informacje zwrotne w odniesieniu do każdego pracownika. Bardzo ważne jest pozyskanie ocen w zakresie poszczególnych predyspozycji oraz kompetencji, a także zweryfikowanie jak podmiot badania jest postrzegany przez osoby najbliżej z nim współpracujące, a tym samym najbardziej kompetentne do tej właśnie oceny. Wynikiem takiego badania jest zatem określenie poziomu autorytetu oraz popularności w środowisku pracowniczym organizacji.

 

Nasze usługi dedykowane w ramach działań HR:

 

PROJEKT INTEGRALNY NOWE PODEJŚCIE DO ROZWOJU ORGANIZACJI
Jesteśmy partnerem Projektu Integralnego, którego celem jest wdrożenie unikalnego na skalę światową narzędzia wspierającego proces zarządzania ludźmi i zwiększającego skuteczność menedżerów, liderów, dyrektorów i organów zarządczych w takich aspektach jak:

 • komunikacja w zespołach pracowniczych i pomiędzy działami firmy,
 • rozwiązywanie konfliktów i napięć w zespołach,
 • planowanie ścieżki kariery i rozwoju pracownika,
 • motywowanie pracowników,
 • rozwój liderów,
 • przeciwdziałanie wypaleniu i stresowi.

Model Integralny, który stanowi autorską adaptację modeli psychologiczno-socjologicznych: fale rozwoju Gravesa, AQAL Wilbera, obwody neurologiczne R. A. Wilsona, opracowany został przez naszego partnera dr Tomasza Skalskiego.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →