Badania satysfakcji pracowników

Jest to optymalne narzędzie, które daje możliwość wielopoziomowej diagnozy na wszystkich polach aktywności organizacyjnej, której podmiot stanowią pracownicy.

Badanie satysfakcji pracowników może mieć kluczowe znaczenie dla poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nierozpoznane i niezdiagnozowane zdarzenia mogą prowadzić do realnych zagrożeń, które mogą doprowadzać do pogłębiania się problemów interpersonalnych.Doprowadzenie do rozwoju takich zjawisk może skutkować spadkiem wydajności pracowników, obniżeniem ich jakości pracy a w ostateczności rezygnacją z pracy.

Zakres przykładowej diagnozy może obejmować:

  • badanie poziomu odczuwanej satysfakcji,
  • określenie czynników motywujących i demotywujących pracowników;
  • badanie poziomu zaangażowania pracowników;
  • identyfikację luk kompetencyjnych;
  • sprawdzenie zapotrzebowania na szkolenia.

Grupa BST oferuje Państwu wsparcie w pełnym zakresie badania satysfakcji pracowników, od przygotowania założeń badania, poprzez jego realizację i analizę wyników.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →