Badania rynku pracy

SZEROKIE SPEKTRUM USŁUG

Realizujemy kompleksowe badania rynku pracy zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i dla wszystkich szczebli administracji samorządowej (urzędy marszałkowskie, wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy).

Nasze usługi oferujemy również jednostkom naukowym, traktującym rynek pracy jako pole własnej aktywności badawczej.

Sektor biznesowy również znajdzie w naszej ofercie usługi, które pomogą lepiej zrozumieć interesujący ich sektor rynku pracy, m.in. pod względem popytu na pracę, trendów na rynku pracy, oczekiwań i postaw pracowników, działań konkurencji etc.

 

Do tematów często poruszanych w badaniach rynku pracy, w których nasza firma ma doświadczenie, należy zaliczyć:

  • Wzmacnianie aktywności zawodowej osób młodych na rynku pracy (do 30 roku życia) – to jeden z istotnych kierunków interwencji publicznych wobec rynku pracy. W tym kontekście bardzo ważna wydaje się analiza oczekiwań pracodawców względem młodych pracowników oraz identyfikacja barier utrudniających im zatrudnianie takich osób. Jej wyniki pozwolą również na wskazanie szans i zagrożeń związanych ze zwiększaniem zatrudnienia młodzieży.
  • Sytuacja osób starszych na rynku pracy — ten obszar jest kluczowy z uwagi na postępujące obecnie trendy demograficzne i negatywne prognozy w tym zakresie, dlatego też w swojej ofercie posiadamy realizację badań o takiej tematyce. Ze względu na proces starzenia się społeczeństwa konieczne jest dokonywanie bieżących analiz rynku pracy zarówno pod kątem potrzeb pracodawców, jak i osób w starszych grupach wiekowych, także w wieku przedemerytalnym.
  • Cudzoziemcy na rynku pracy – to kolejne zagadnienie związane aktualnie z polską gospodarką. Niekorzystne trendy demograficzne oraz stosunkowo duża migracja osób w wieku produkcyjnym stanowią największe wyzwanie krajowego rynku pracy. Nie ulega wątpliwości, że polscy pracodawcy potrzebują wsparcia ze strony obcokrajowców — niezbędne jest zatem prowadzenie analiz w celu jak najlepszego dopasowania ich kompetencji do potrzeb rynku pracy.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →