Badania 180° i 360°

Jeżeli organizacja chce przeprowadzić wnikliwą ocenę kompetencji pracowników, a także poznać ich opinię w odniesieniu do wybranych zakresów działalności firmy, to optymalnym wyborem będą badania 180° lub 360°. To narzędzia, które pozwalają na uzyskanie informacji zwrotnej z wielu różnych perspektyw dotyczących badanego pracownika.

Badanie 180° – analiza pracownika z dwóch perspektyw: pracownika oraz jego przełożonego.

Badanie 180° skupia się na analizie wybranego pracownika z dwóch perspektyw. Pierwsza to jego samoocena, druga natomiast to ocena tegoż pracownika w opinii jego przełożonych. Najczęściej badanie 180° stosowane jest podczas pracowniczych ocen rocznych/półrocznych, w których pracownik jest w stanie zestawić własną ocenę wykonywanej pracy z jej oceną dokonaną przez przełożonego.

Zaletami badania 180° są: szybkość i sprawność jej przeprowadzenia, możliwość porównania informacji płynącej od pracownika z tą, którą otrzymuje od pracodawcy, a także czytelność zasad jej przeprowadzenia. Dzięki informacji zwrotnej z badania 180° jesteśmy w stanie zdefiniować obszary wymagające zmian/poprawy/szkoleń.

Badanie 360° – analiza pracownika z kilku perspektyw: pracownika, jego przełożonego, podwładnych oraz współpracowników.

Istotą badania 360° jest stworzenie wieloaspektowego obrazu badanego pracownika w odniesieniu do jego roli w organizacji (zarówno zawodowej jak i interpersonalnej). Kluczowymi źródłami informacji w badaniu są współpracownicy, podwładni i przełożeni. Elementem spajającym tworzony obraz pracownika w tym badaniu jest przeprowadzona samoocena. Charakter tego narzędzia powoduje, że najczęściej wykorzystuje się je w odniesieniu do wyższej kadry zarządzającej czy menadżerskiej.

Kluczowe korzyści z badania 360°, to przede wszystkim zindywidualizowane informacje zwrotne w odniesieniu do każdego pracownika. Bardzo ważne jest uzyskanie oceny w zakresie poszczególnych predyspozycji oraz kompetencji. Istotne jest również zweryfikowanie, jak podmiot badania jest postrzegany przez osoby najbliżej z nim współpracujące, a tym samym najbardziej kompetentne do tej właśnie oceny. Wynikiem takiego badania jest określenie poziomu autorytetu oraz popularności w środowisku pracowniczym organizacji.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →