Audyt bezpieczeństwa informacji

Posiadane informację są obecnie jednym z najważniejszych i najbardziej wartościowych zasobów posiadanych przez organizację, toteż zapewnienie należytej ochrony informacji oraz danych należy do najważniejszych kwasji w zarządzaniu bezpieczeństwem.

Poprzez bezpieczeństwo informacji rozumie się takie zarządzenie systemami zarządzania informacyjną w organizacji, aby nie dopuścić do niepowołanego udostępnienia, nieuprawnionej modyfikacji, zniszczenia czy zablokowania możliwości przetworzenia informacji, bez względu na rodzaj, typ oraz źródło potencjalnego zagrożenia.

Według zaleceń określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wszelkie instytucje zobowiązane są do przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji.

Poprzez przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji będą Państwo w stanie zidentyfikować zagrożenia, które mogą spowodować straty w dostępie do istotnych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji bądź instytucji informacji/danych.

Uzyskana analiza wspomoże reakcje oraz kontrolę nad dotychczasowym stanem bezpieczeństwa. Należyta i dokładna weryfikacja poprawności funkcjonowania systemu zarządzania informacją pozwoli na uniknięcie w przyszłość strat pochodzących z niekontrolowanej utraty informacji oraz możliwość wczesnej naprawy zabezpieczeń.

Nasz zespół audytorów podjadających formalne określone przez ustawodawcę oraz wynikające z doświadczenia kwalifikacje zapewnia specjalistyczną obsługę procesu audytu. Wsparcie przy wykonywanych czynnościach zapewnia zespół informatyków specjalizujących się w kontroli procedur i zabezpieczeń systemów informatycznych.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →