Nasze kompetencje potwierdzają desygnacje najważniejszych branżowych organizacji zrzeszających audytorów: CFE (ACFE), CGAP(IIA).

Nasi specjaliści od rachunkowości to wieloletni wykładowcy akademiccy, biegli rewidenci oraz doświadczeni księgowi.

Nie unikamy żadnego tematu z zakresu audytu, ale szczególnie lubimy wykazywać nasze umiejętności w takich dziedzinach jak:

 

AUDYT WEWNĘTRZNY
Kompleksowo realizujemy zadania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych – od planu przez wykonywanie zadań po sprawozdawczość. W sektorze prywatnym bierzemy udział w tworzeniu Działów Audytu od podstaw lub w ich reorganizacji i planowaniu rozwoju.

 

KONTROLA ZARZĄDCZA
Projektujemy, wdrażamy a następnie monitorujemy systemy kontroli zarządczej, zarządzania ryzykiem, systemy etyczne oraz rozwiązania w zakresie zapewnienia ciągłości funkcjonowania w jednostkach sektora finansów publicznych.

 

AUDYT ZEWNĘTRZNY i KONTROLA PROJEKTÓW UE
Wykonujmy audyty projektów europejskich, działając na zlecenie beneficjentów oraz instytucji uczestniczących w dystrybucji środków unijnych. W ramach audytu realizujemy zarówno czynności zapewniające, jak i doradcze, prowadzące do usprawnienia procesu realizacji projektu lub lepszego wykorzystania środków unijnych w przyszłości.

 

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI
Według zaleceń określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, kierownictwo podmiotów publicznych zobowiązane jest zapewnić nie rzadziej niż raz w roku audyt bezpieczeństwa informacji. Zapewniamy obsługę ze strony audytorów, posiadających kwalifikacje określone w ustawie o finansach publicznych oraz informatyków specjalizujących się w kontroli procedur i zabezpieczeń systemów informatycznych.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →