Aktualności

Tutaj znajdziesz aktualne informacje na temat tego, co się u nas dzieje. Bądź na bieżąco!

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
2 dni temu
Grupa BST
Ciekawe badanie naukowe dla Uniwersytet Śląski w Katowicach 🔥🔥 
Jego przedmiotem było szeroko rozumiane samopoczucie w pracy młodych dorosłych, tj. dorosłych osób pracujących w wieku od 18 do 35 roku życia 🧑‍🦰👩‍🦰

Ponad pół tysiąca ludzi podzieliło się z nami swoimi opiniami dot. między innymi emocji, które towarzyszą im w pracy, poczuciu wartości czy wpływu pracy na dobrostan. 

Jak zawsze przy takiej okazji zapraszamy naukowców akademickich do współpracy🤝🧠

Ciekawe badanie naukowe dla Uniwersytet Śląski w Katowicach 🔥🔥
Jego przedmiotem było szeroko rozumiane samopoczucie w pracy młodych dorosłych, tj. dorosłych osób pracujących w wieku od 18 do 35 roku życia 🧑‍🦰👩‍🦰

Ponad pół tysiąca ludzi podzieliło się z nami swoimi opiniami dot. między innymi emocji, które towarzyszą im w pracy, poczuciu wartości czy wpływu pracy na dobrostan.

Jak zawsze przy takiej okazji zapraszamy naukowców akademickich do współpracy🤝🧠
... więcejmniej

2 tygodnie temu
Grupa BST
Miasto i Gmina Szamotuły dba o rozwój sportu – posiada zróżnicowaną ofertę sportową, dając możliwość uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom w każdym wieku, zgodnie z ich potrzebami. Działania samorządu wspierają utrzymywanie aktywności fizycznej i prowadzenie zdrowego stylu życia. W Mieście i Gminie Szamotuły prężnie działają organizacje sportowe wyspecjalizowane w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych, a samorząd wspiera je poprzez dofinansowanie - to wizja, która otwiera opracowaną przez nas Strategię Sportu dla Urząd Miasta i Gminy Szamotuły  ⚽️🏀🏐🥎

Dobry plan i świetny klimat do promowania aktywności sportowej na każdym poziomie. Tym wyróżniają się Szamotuły i to prędzej niż później przyniesie wymierne efekty dla lokalnej społeczności 🤞🏆🥇

"Miasto i Gmina Szamotuły dba o rozwój sportu – posiada zróżnicowaną ofertę sportową, dając możliwość uprawiania sportu i rekreacji mieszkańcom w każdym wieku, zgodnie z ich potrzebami. Działania samorządu wspierają utrzymywanie aktywności fizycznej i prowadzenie zdrowego stylu życia. W Mieście i Gminie Szamotuły prężnie działają organizacje sportowe wyspecjalizowane w różnego rodzaju dyscyplinach sportowych, a samorząd wspiera je poprzez dofinansowanie" - to wizja, która otwiera opracowaną przez nas Strategię Sportu dla Urząd Miasta i Gminy Szamotuły ⚽️🏀🏐🥎

Dobry plan i świetny klimat do promowania aktywności sportowej na każdym poziomie. Tym wyróżniają się Szamotuły i to prędzej niż później przyniesie wymierne efekty dla lokalnej społeczności 🤞🏆🥇
... więcejmniej

1 miesiąc temu
Grupa BST
Dla prestiżowego Polski Instytut Ekonomiczny 🔝 zrealizowaliśmy kolejny 💪 projekt badawczy.

Tym razem zapytaliśmy tysiąc Polek i Polaków o opinie dotyczące cudzoziemców na polskim rynku pracy. Badanie poruszało m.in. kwestie oceny wysycenia rynku pracy cudzoziemcami, gotowości do współpracy z innymi nacjami czy oceny szans/zagrożeń związanych z otwarciem rynku pracy na pracowników zza granicy   👷‍♀️👷‍♂️

Dla prestiżowego Polski Instytut Ekonomiczny 🔝 zrealizowaliśmy kolejny 💪 projekt badawczy.

Tym razem zapytaliśmy tysiąc Polek i Polaków o opinie dotyczące cudzoziemców na polskim rynku pracy. Badanie poruszało m.in. kwestie oceny wysycenia rynku pracy cudzoziemcami, gotowości do współpracy z innymi nacjami czy oceny szans/zagrożeń związanych z otwarciem rynku pracy na pracowników zza granicy 👷‍♀️👷‍♂️
... więcejmniej

2 miesiące temu
Grupa BST
Wspólnie z naszymi partnerami Klaster LifeScience Kraków oraz  Klaster Zrównoważona Infrastruktura mieliśmy okazję zrealizować projekt dla Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego  Organizacja struktury zarządczej i animacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) w ramach małopolskiej inteligentnej specjalizacji Energia zrównoważona. 

Wykorzystaliśmy przy tym nasze unikatowe doświadczenie zdobyte dwa lata temu przy pierwszym dla tego województwa pilotażowym procesie PPO dla IS Nauki o życiu.
W ramach usługi zrealizowaliśmy m.in.: opracowanie struktury regionalnej bazy wiedzy, organizacja potoków Smart Lab oraz opracowanie aneksu specjalizacyjnego.

Wspólnie z naszymi partnerami Klaster LifeScience Kraków oraz Klaster Zrównoważona Infrastruktura mieliśmy okazję zrealizować projekt dla Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Organizacja struktury zarządczej i animacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) w ramach małopolskiej inteligentnej specjalizacji Energia zrównoważona.

Wykorzystaliśmy przy tym nasze unikatowe doświadczenie zdobyte dwa lata temu przy pierwszym dla tego województwa pilotażowym procesie PPO dla IS Nauki o życiu.
W ramach usługi zrealizowaliśmy m.in.: opracowanie struktury regionalnej bazy wiedzy, organizacja potoków Smart Lab oraz opracowanie aneksu specjalizacyjnego.
... więcejmniej

2 miesiące temu
Grupa BST
Chwalimy się raportem będącym efektem kompleksowych prac przeprowadzonych w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach
OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego”, wykonanego na zlecenie @[100066327985919:2048:http://xn--dzkie-zta66c.pl/]
🚈 🚎🚉
Badanie zrealizowano z wykorzystaniem analizy desk research, badań ilościowych z beneficjentami działań III.1 oraz III.2 i osobami podróżującymi koleją, badań jakościowych z beneficjentami działań III.1, III.2, III.3 oraz III.4, a także
z przedstawicielami @[100066327985919:2048:http://xn--dzkie-zta66c.pl/] oraz panelu ekspertów.

Z naszych analiz wynika, iż projekty dofinansowane w ramach IIIOP RPO WŁ 2014-2020 dotyczące inwestycji transportowych bezsprzecznie wpłynęły na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Dobór projektów był trafny,
a ich realizacja oddziałuje na obszary, w których zlokalizowano inwestycje, choć stopień oddziaływania jest różny. W kolejnych latach należy kontynuować wsparcie w ramach celu głównego, w określonych czterech obszarach działań, w następnych
perspektywach unijnych oraz zadbać, aby zostały uwzględnione w priorytetach infrastrukturalnych programów rządowych do roku 2027 i w perspektywie 2028+
👍🔥

Chwalimy się raportem będącym efektem kompleksowych prac przeprowadzonych w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach
OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego”, wykonanego na zlecenie @[100066327985919:2048:http://xn--dzkie-zta66c.pl/]
🚈 🚎🚉
Badanie zrealizowano z wykorzystaniem analizy desk research, badań ilościowych z beneficjentami działań III.1 oraz III.2 i osobami podróżującymi koleją, badań jakościowych z beneficjentami działań III.1, III.2, III.3 oraz III.4, a także
z przedstawicielami @[100066327985919:2048:http://xn--dzkie-zta66c.pl/] oraz panelu ekspertów.

Z naszych analiz wynika, iż projekty dofinansowane w ramach IIIOP RPO WŁ 2014-2020 dotyczące inwestycji transportowych bezsprzecznie wpłynęły na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Dobór projektów był trafny,
a ich realizacja oddziałuje na obszary, w których zlokalizowano inwestycje, choć stopień oddziaływania jest różny. W kolejnych latach należy kontynuować wsparcie w ramach celu głównego, w określonych czterech obszarach działań, w następnych
perspektywach unijnych oraz zadbać, aby zostały uwzględnione w priorytetach infrastrukturalnych programów rządowych do roku 2027 i w perspektywie 2028+
👍🔥
... więcejmniej

Załaduj więcej