Badania marketingowe

Dynamiczny rozkwit współczesnej gospodarki oraz jej poszczególnych gałęzi nie gwarantuje stałej pozycji przedsiębiorstwa wśród konkurencyjnych podmiotów, ani tym bardziej nie gwarantuje samoistnego wzrostowi rangi prowadzonej działalności w branży. Bez odpowiedniej identyfikacji potrzeb konsumenckich dotyczących danej gałęzi rynku, ich trafnej analizy oraz oceny nie uda się organom odpowiedzialnym za rozwój przedsiębiorstwa, opracować strategii zrównoważonego rozwoju, niezależnie od typu działalności, usługowej, handlowej czy produkcyjnej.

Oferowane badania marketingowe wspomogą prawidłową komunikację pomiędzy dotychczasowymi lub przyszłymi konsumentami, a Państwa firmą. Dzięki szerokiemu wachlarzowi oferowanych badań marketingowych jest możliwe określenie problemów i barier, z którymi się Państwo zmagają w rozwoju swojej działalności oraz sformułowanie szczegółowych celów, które należy wziąć pod uwagę w niedalekiej przyszłości, aby zapobiec stagnacji bądź obniżeniu rangi oferowanego produktu w zainteresowanym otoczeniu.

Badania marketingowe można przeprowadzić, między innymi następujących obszarach badawczych:

  • Postawy oraz preferencje konsumenckie
  • Analiza segmentacji rynku
  • Selektywność rynku
  • Badania motywacyjne

Specjalistyczne zaprojektowanie przez Nasz zespół całego procesu badawczego, począwszy od projektu badania, jego przeprowadzenie oraz przedstawienie wyników, pozwoli na pozyskanie szczegółowych danych o wizerunku produktu wraz z informacjami dotyczącymi poszczególnych narzędzi marketingu (produkt, cena, dystrybucja,  promocja). Da to w przyszłości możliwość zastosowania odpowiednich instrumentów marketingu, dostosowanych do ustalonej po przeprowadzeniu badania, sytuacji Państwa produktu w otoczeniu konsumenckim. Obiektywne podejście do przeprowadzonego badania oraz obiektywne przetwarzanie i analiza informacji gwarantuje czysty i realistyczny obraz sytuacji badanego produktu na rynku.

Nasze usługi dedykowane w ramach działań marketingowych:

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →