Badania dla jednostek samorządów terytorialnych

Grupa BST w zakresie badań prowadzonych na zlecenie Jednostek Samorządu Terytorialnego koncentruje się na dwóch obszarach badawczych takich jak badanie satysfakcji klientów oraz pracowników urzędów.

Misją, którą powinny kierować się urzędy w realizacji swoich działań, jest dążenie do wzrostu jakości świadczonych usług, zaspokajania potrzeb i spełniania oczekiwań klientów. Stałe monitorowanie jakości prowadzonych usług oraz poziomu zadowolenia klientów wspomoże wczesną identyfikację barier stojących na przeszkodzie w realizacji założonej polityki jakości. Fachowe podejście naszego Zespołu zapewni badanym swobodę wypowiedzi, poufność, a przede wszystkim, dzięki świadomej postawie kierownictwa urzędu, realny wpływ na jego funkcjonowanie.

Doświadczenie zespołu Grupa BST w zakresie prowadzonych badań nad zadowoleniem klientów urzędów zapewni profesjonalne przeprowadzenie wszystkich etapów związanych z procesem badawczym.

Nieodzownym czynnikiem decydującym o jakości prowadzonych usług oraz wizerunku danej jednostki wśród jej klientów są pracownicy. Pracownik o obniżonej motywacji do pracy oraz niezadowolony z zaistniałej sytuacji i polityki pracy panującej wewnątrz organizacji będzie przenosił swoje negatywne nastawienie na pełnione obowiązki. Dlatego w tym wypadku należy spojrzeć na urząd jak na zakład pracy i skupić się na potrzebach, dążeniach i motywatorach zatrudnionych osób. Nasz zespół analizuje poziom satysfakcji Pracowników w oparciu o wielowymiarowe analizy kluczowych obszarów aktywności.

Nasze diagnozy wskażą obiektywne, czytelne i jednoznaczne wskazówki dotyczące zarówno słabych, jak i mocnych stron funkcjonowania urzędu. Bazując na dotychczasowym doświadczeniu w przeprowadzonych badaniach i wnikliwej analizie potrzeb jednostek samorządu terytorialnego, Grupa BST dysponuje zestawem narzędzi, dzięki którym każdy urząd może znacząco poprawić funkcjonowanie. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez nasz Zespół wprowadzono w życie liczne narzędzia, strategie oraz programy. Dlatego zachęcamy do analizy korzyści płynących z innych usług badawczych prowadzonych przez Grupę BST na rzecz samorządu terytorialnego.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą na opracowanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →