Ewaluacje projektów i programów unijnych

Beneficjent realizujący działania ze współfinansowanych ze środków unijnych jest zobowiązany wskazać formę oceny całości zrealizowanych działań. Narzędziem do tej formy analizy jest ewaluacja.

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji wielu badań ewaluacyjnych dotyczących projektów unijnych daje naszemu Zespołowi możliwość precyzyjnej ewaluacji ex-ante (przed rozpoczęciem działań), on-going (w trakcie działań), a także ex post (badanie po zrealizowaniu projektu) dla lepszego obrazu uzyskanych efektów Państwa działań, niezależnie od typu działań tj. projektu, strategii, czy programu (w tym działań/priorytetów w ramach programu).

Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego przez nasz zespół wiąże się z wieloma zaletami. Poprzez ten typ badania możliwe jest zebranie danych o już osiągniętych celach wskazanych przy tworzeniu projektu oraz wielu cennych informacji z obszaru niezrealizowanych celów, stworzenie szczegółowej analizy „SWOT”, czy pomiaru poziomu satysfakcji grup społecznych, których bezpośrednio realizowany projekt dotyczył.

Ewaluacja, utożsamiona odcinkowo z monitoringiem daje możliwość zestawienia planowanych efektów z aktualnym postępem, a także podstawę do oceny poziomu sprawności procedur nadzoru i zarządzania.

Najważniejszym z celów przeprowadzania badań ewaluacyjnych jest pozyskanie przez beneficjentów wiedzy na temat: trwałości, adekwatności, użyteczności oraz skuteczności działań, które są lub w przeszłości były podejmowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy unijnych.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →