Aktualności

Tutaj znajdziesz aktualne informacje na temat tego, co się u nas dzieje. Bądź na bieżąco!

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
19 godzin temu
Grupa BST
Wspólnie z naszymi partnerami Klaster LifeScience Kraków oraz Klaster Zrównoważona Infrastruktura mieliśmy okazję zrealizować projekt dla Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Organizacja struktury zarządczej i animacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) w ramach małopolskiej inteligentnej specjalizacji Energia zrównoważona. 

Wykorzystaliśmy przy tym nasze unikatowe doświadczenie zdobyte dwa lata temu przy pierwszym dla tego województwa pilotażowym procesie PPO dla IS Nauki o życiu.
W ramach usługi zrealizowaliśmy m.in.: opracowanie struktury regionalnej bazy wiedzy, organizacja potoków Smart Lab oraz opracowanie aneksu specjalizacyjnego.

Wspólnie z naszymi partnerami Klaster LifeScience Kraków oraz Klaster Zrównoważona Infrastruktura mieliśmy okazję zrealizować projekt dla Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Organizacja struktury zarządczej i animacja Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania (PPO) w ramach małopolskiej inteligentnej specjalizacji Energia zrównoważona.

Wykorzystaliśmy przy tym nasze unikatowe doświadczenie zdobyte dwa lata temu przy pierwszym dla tego województwa pilotażowym procesie PPO dla IS Nauki o życiu.
W ramach usługi zrealizowaliśmy m.in.: opracowanie struktury regionalnej bazy wiedzy, organizacja potoków Smart Lab oraz opracowanie aneksu specjalizacyjnego.
więcejmniej

2 tygodnie temu
Grupa BST
Chwalimy się raportem będącym efektem kompleksowych prac przeprowadzonych w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach
OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego”, wykonanego na zlecenie Łódzkie.pl
🚈 🚎🚉
Badanie zrealizowano z wykorzystaniem analizy desk research, badań ilościowych z beneficjentami działań III.1 oraz III.2 i osobami podróżującymi koleją, badań jakościowych z beneficjentami działań III.1, III.2, III.3 oraz III.4, a także
z przedstawicielami Łódzkie.pl oraz panelu ekspertów.

Z naszych analiz wynika, iż projekty dofinansowane w ramach IIIOP RPO WŁ 2014-2020 dotyczące inwestycji transportowych bezsprzecznie wpłynęły na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Dobór projektów był trafny,
a ich realizacja oddziałuje na obszary, w których zlokalizowano inwestycje, choć stopień oddziaływania jest różny. W kolejnych latach należy kontynuować wsparcie w ramach celu głównego, w określonych czterech obszarach działań, w następnych
perspektywach unijnych oraz zadbać, aby zostały uwzględnione w priorytetach infrastrukturalnych programów rządowych do roku 2027 i w perspektywie 2028+
👍🔥

Chwalimy się raportem będącym efektem kompleksowych prac przeprowadzonych w ramach badania ewaluacyjnego „Ocena wpływu inwestycji transportowych finansowanych w ramach
OPIII RPO WŁ 2014-2020 na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego”, wykonanego na zlecenie Łódzkie.pl
🚈 🚎🚉
Badanie zrealizowano z wykorzystaniem analizy desk research, badań ilościowych z beneficjentami działań III.1 oraz III.2 i osobami podróżującymi koleją, badań jakościowych z beneficjentami działań III.1, III.2, III.3 oraz III.4, a także
z przedstawicielami Łódzkie.pl oraz panelu ekspertów.

Z naszych analiz wynika, iż projekty dofinansowane w ramach IIIOP RPO WŁ 2014-2020 dotyczące inwestycji transportowych bezsprzecznie wpłynęły na sytuację społeczno-gospodarczą województwa łódzkiego. Dobór projektów był trafny,
a ich realizacja oddziałuje na obszary, w których zlokalizowano inwestycje, choć stopień oddziaływania jest różny. W kolejnych latach należy kontynuować wsparcie w ramach celu głównego, w określonych czterech obszarach działań, w następnych
perspektywach unijnych oraz zadbać, aby zostały uwzględnione w priorytetach infrastrukturalnych programów rządowych do roku 2027 i w perspektywie 2028+
👍🔥
więcejmniej

3 tygodnie temu
Grupa BST
Renomowany Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - PIB ponownie skorzystał z naszych usług 😊🔥

Przeprowadziliśmy badanie w formule indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)wśród przedstawicieli POZ na temat organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji migracyjnej spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Tematyka badania dotyczyła w szczególności takich zakresów jak:
✔️Dostępność do opieki zdrowotnej i finansowania
✔️Organizacja i funkcjonowanie
✔️Potencjalne zagrożenia i wyzwania
✔️Możliwe rozwiązania systemowe

Renomowany Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB ponownie skorzystał z naszych usług 😊🔥

Przeprowadziliśmy badanie w formule indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI)wśród przedstawicieli POZ na temat organizacji i funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej w sytuacji migracyjnej spowodowanej konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

Tematyka badania dotyczyła w szczególności takich zakresów jak:
✔️Dostępność do opieki zdrowotnej i finansowania
✔️Organizacja i funkcjonowanie
✔️Potencjalne zagrożenia i wyzwania
✔️Możliwe rozwiązania systemowe
więcejmniej

miara sukcesu w badaniach

Czym się zajmujemy?

Od kilkunastu lat, w pełni zaangażowani wspieramy naszych Klientów swoją wiedzą. Naszą misją jest umożliwienie Klientom osiągnięcia maksymalnego rozwoju poprzez optymalne wykorzystanie informacji, co jest możliwe dzięki dostarczeniu przez nas najwyższej jakości usług z zakresu badań i analiz. Odgrywamy istotną rolę jako wiodąca firma badawcza funkcjonujaca na styku świata nauki i biznesu.

Elastyczne podejście do potrzeb
 • skuteczna identyfikacja,
 • elastyczność,
 • podejście niestandardowe,
 • kompleksowa metodologia
Zespół doświadczonych ekspertów
 • ogólnopolska siatka ankieterska,
 • doświadczenie praktyczne i teoretyczne,
 • partnerstwo branżowe
Szerokie spektrum możliwości
 • spektrum metod i technik,
 • najwyższe standardy,
 • stały monitoring
Wieloletnia współpraca z liderami
 • maksimum efektywności,
 • innowacyjność,
 • wielowymiarowa analiza,
 • użyteczność wyników

Nasi klienci

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →