Badania ruchu

Badanie ruchu turystycznego powinno być podstawą do działań zmierzających ku rozwojowi lokalnej turystyki. Oferowane badanie przeprowadzone przez Zespół naszych specjalistów zapewni kompleksowe spojrzenie na turystykę i jej oddziaływanie na dany obszar.

Badanie ruchu turystycznego powinno być podstawą do działań zmierzających ku rozwojowi lokalnej turystyki. Oferowane badanie przeprowadzone przez Zespół naszych specjalistów zapewni kompleksowe spojrzenie na turystykę i jej oddziaływanie na dany obszar. Przeprowadzenie tego typu badania przyniesie odpowiedź na pytanie z jakimi barierami w rozwoju turystyki zmaga się region pozostający w Państwa zainteresowaniu, przedstawiając jednocześnie mocne strony turystyki badanym w regionie.

Ten typ badania, dzięki wykorzystaniu licznych metod oraz technik badawczych, zaprezentuje dane dotyczące wielkości struktury, dynamiki lokalnej turystyki, a także określi potencjał i kierunki dalszego prawidłowego rozwoju. Ponadto zapewni nam dogłębną analizę wizerunkową lokalnego ośrodka turystycznego wraz z analizą wpływu turystyki na lokalny rynek, z uwzględnieniem aspektu finansowego.

Analiza lokalnego rynku turystycznego umożliwia określenie atrakcyjności turystycznej przestrzeni, kluczowych atrakcji turystycznych z punktu widzenia odwiedzających oraz określa potencjał wykreowania nowych atrakcji turystycznych.

Dzięki tego typu badaniom pozyskamy dane dotyczące potrzeb turystów związanych z istniejąca lub potencjalną bazą turystyczną oraz szeroko rozumiana infrastrukturą. Uzyskane informacje z dokonanego badania pozwolą Państwu na elastyczne dostosowanie się do trendów, którym poddawany jest rynek turystyczny nie tylko krajowy, ale również zagraniczny. Wnioski wyciągnięte po zrealizowaniu badania pozwolą Państwu określić odpowiednie działania i cele do zrealizowania.

Nasze doświadczenie w realizacji różnego typu projektów zapewni całościowe spojrzenie na specyficzną problematykę Państwa potrzeb.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →