Ewaluacje dokumentów strategicznych

Pozyskanie wiedzy na temat trwałości, adekwatności oraz skuteczności działań, które były realizowane w zakresie lokalnych lub regionalnych dokumentów strategicznych, jest głównym celem realizacji badań ewaluacyjnych.

Ewaluacja daje możliwość pozyskania danych o osiągniętych celach, kierunkach i działaniach ujętych w poszczególnych dokumentach strategicznych oraz wielu cennych informacji z obszaru barier napotykanych przy realizacji założeń.

Ewaluacja programów strategicznych, która często jest mylona z procesem monitoringu, daje możliwość zestawienia planowanych efektów z aktualnym postępem, a także stanowi podstawę do oceny poziomu sprawności procedur nadzoru i zarządzania.

Ewaluacja to również instrument, dzięki któremu organ mający za zadanie realizację danego dokumentu strategicznego jest w stanie na bieżąco obserwować i kontrolować zmiany zachodzące w lokalnym, bądź regionalnym środowisku.

Wieloletnie doświadczenie przy realizacji badań ewaluacyjnych dotyczących dokumentów strategicznych, daje naszemu Zespołowi możliwość precyzyjnej ewaluacji ex-ante (przed rozpoczęciem działań), on-going (w trakcie działań), a także ex post (badanie po zrealizowaniu projektu) dla lepszego obrazu uzyskanych efektów Państwa działań, niezależnie od typu działań tj. projektu, strategii czy programu.

Badania ewaluacyjne realizowane są na podstawie poniższych kryteriów ewaluacyjnych:

  • skuteczność stopnia realizacji zakładanych celów interwencji w odniesieniu do rzeczywistych efektów ich realizacji;
  • trafność planowanych celów;
  • użyteczność inwestycji w kontekście rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz zaspokajania potrzeb grup docelowych;
  • trwałość wspartych inwestycji w perspektywie długookresowej.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →