Plany gospodarki niskoemisyjnej

Stworzenie gminnych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej nie jest narzuconym przez ustawodawcę obowiązkiem — należy do przywilejów organów samorządu terytorialnego na szczeblu gmin, jak i ich mieszkańców.

 

Plany gospodarki niskoemisyjnej mają przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów określonych w ramach klimatyczno-energetycznych do roku 2030:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 40% w porównaniu z rokiem 1990.
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (co najmniej 27% do 2030 r.).
  • podniesienia efektywności energetycznej (co najmniej 27% poprawa do 2030 r.).
  • wspieranie budowy wewnętrznego rynku energii poprzez osiągnięcie celu dotyczącego międzysystemowej zdolności przesyłu energii elektrycznej na poziomie 15% do roku 2030.

 

Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej może być bramą do uzyskania środków finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2021-2027 między innymi na działania takie, jak:

  • termomodernizacja budynków.
  • wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii.
  • działania z zakresu ograniczania emisji z transportu publicznego.

 

Stworzenie przez nasz Zespół Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, stworzy w Państwa gminie idealne warunki do zrównoważonego rozwoju w czystej przestrzeni. Doświadczony zespół Grupy BST zapewni profesjonalną obsługę projektu i eksperckie przeprowadzenie procesu badawczego oraz fachowe opracowanie wyników. Mamy bogate doświadczenie w opracowywaniu PGN-ów, spośród których dla części została przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko. Wszystkie dokumenty przeszły pozytywną weryfikację oraz zostały przyjęte uchwałami odpowiednich organów samorządowych.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →