Audyty wewnętrzne w JST

W sektorze publicznym ważna jest zdolność do efektywnego zaspokojenia potrzeb w zakresie usług i realizacji programów w sposób sprawiedliwy i właściwy. W związku z tym, w kreowaniu odpowiedniego wizerunku sektora finansów publicznych ważna jest transparentność przepływu zasobów i gospodarowanie nimi.

Przeprowadzanie kontroli w sektorze finansów publicznych zapewni realizację działań z zakresu odpowiedzialności finansowej zainteresowanych jednostek.

Również audyt wspiera rolę nadzoru, wglądu i prognozowania. Analiza wynikająca z procesu audytowania stanowi instrument wspomagający proces zarządzania. Audyt w zakresie sektora publicznego powinien posiadać uprawnienia i kompetencje do oceny finansowej oraz zgodności, skuteczności, gospodarności działań.

Nasz Zespół kompleksowo realizuje zadania audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych. Od przeprowadzenia procesu planowania, poprzez wykonywanie zadań, aż po proces sprawozdawczości.

Zakres audytu w jednostkach sektora publicznego może objąć wybrane lub wszystkie z poniższych aspektów:

  • analiza ryzyka;
  • opracowanie planu audytu;
  • realizację zadań audytowych ujętych w planie;
  • czynności doradcze i zadania audytowe ad hoc;
  • opracowanie sprawozdania z wykonania planu audytu.

Spełniający wszelkie wymogi prawne zespół audytorów podejdzie do realizacji zleconego zadania z pełnym profesjonalizmem i obiektywności, przez co ocena sytuacji da jednoznaczny obraz sytuacji w jednostce.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →