Audyt projektów unijnych

Przeprowadzenie audytu projektów realizowanych ze środków unijnych jest jednym z obowiązków beneficjenta. Sam audyt w tym zakresie musi dotyczyć istnienia i funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli projektu.

Wykonywany przez podmiot zewnętrzny audyt za główny cel ma uzyskanie zapewnienia o racjonalnym gospodarowaniu uzyskanymi funduszami do realizowania projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Określa również, czy realizacja projektu przebiega zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z zawartymi umowami i wnioskami o dofinansowanie projektu.

Realizowany audyt projektów unijnych może obejmować na przykład:

 • kontrolę poprawności realizowania projektu w aspekcie zawartej umowy o dofinansowanie;
 • analizę terminowości uzyskiwania środków na realizację projektu;
 • kontrolę formalnych poświadczeń poniesionych kosztów;
 • kontrolę zgodności realizowania projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • sprawdzenie ścieżki audytu w zakresie finansowo-księgowym;
 • poprawność księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu;
 • ocenę kwalifikowalności kosztów, metody ich dokumentowania i prowadzenia ewidencji księgowej;
 • sprawdzenie wiarygodności sprawozdań z realizacji projektu;
 • weryfikację metody monitorowania projektu;
 • skontrolowanie wniosków o płatność z dokumentacją rachunkową w części dotyczącej projektu;
 • sprawdzenie sposobu i poprawności archiwizacji dokumentacji dotyczącej projektu;
 • kontrolę wdrożenia zaistniałych zaleceń we wcześniej przeprowadzonych kontroli;
 • analizę zmian dotyczących wcześniej wykrytych nieprawidłowości.

Wnioski oraz końcowa ocena z realizowanego badania ujęte zostaną w sprawozdaniu, spełniającym wszystkie formalne wymogi zarządzone przez prawodawcę. Profesjonalne i obiektywne podjęcie naszego Zespołu badawczego gwarantuje sprawne uzyskanie oceny formalnej części realizowanego przez Państwa projektu.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →