zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

O nas

Od dekady wspieramy naszych Klientów swoją wiedzą i pełnym zaangażowaniem. Naszą misją jest umożliwienie Klientom osiągnięcia maksymalnego rozwoju poprzez optymalne wykorzystanie informacji, co jest możliwe dzięki dostarczeniu przez nas najwyższej jakości usług z zakresu badań i analiz. Odgrywamy istotną rolę, jako wiodąca firma badawcza działająca na styku świata nauki i biznesu.

To co wyróżnia nasz zespół, to równoległe doświadczenie biznesowe oraz akademickie, dające gwarancję perfekcyjnej znajomości najnowszych teorii badawczych oraz ich praktycznych zastosowań.

Skutecznie realizujemy i konsultujemy projekty biznesowe oraz badawczo-rozwojowe zarówno o zasięgu krajowym jak i międzynarodowym.

Warto nam zaufać, tak jak ponad trzystu zadowolonych klientów.

„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez firmę „Grupa BST” sp. z o.o. moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej rekrutacji oraz kolejnych rekrutacji przeprowadzanych w terminie 12 miesięcy od daty wyrażenia niniejszej zgody.”

Klauzulę zgody na przetwarzanie danych możesz również pobrać TUTAJ i dołączyć jako osobny dokument w formie podpisanego skanu.

Ponadto prosimy o dołączenie do dokumentacji skanu podpisanej Klauzuli informacyjnej dla kandydatów do pracy. Klauzulę w formacie PDF możesz pobrać TUTAJ

 

ZOBACZ PONIŻEJ KTO TWORZY GRUPĘ BST!

Nasi partnerzy strategiczni:

logo_projekt_egoistkap9

 

ecrf

Compassmedica

 

 

 

 

ZESPÓŁ

Zaufanie naszych klientów zbudowaliśmy na bardzo solidnym fundamencie, który stanowią m.in.:

dr Grzegorz Gawron

– socjolog, pracownik naukowy. Od kilkunastu lat zgłębia tematykę rozmaitych aspektów funkcjonowania lokalnych społeczności. Porusza tematy wrażliwe, takie jak uzależnienia i przemoc. Ekspert rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem kobiet i grup wykluczonych społecznie. Ewaluator programów oraz projektów unijnych. Autor analiz i dokumentów strategicznych dla podmiotów samorządowych i rządowych wszystkich szczebli (strategie rozwoju, rozwiązywania problemów społecznych, promocji).

dr Ryszard Skrzypiec

– socjolog, niezależny ekspert, badacz i ewaluator, autor wielu publikacji poświęconych problematyce aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych, standardów funkcjonowania instytucji publicznych, działalności strażniczej.

dr Paulina Rojek-Adamek

– socjolog, pracownik naukowy. Długoletnia badaczka lokalnych społeczności. Porusza kwestie społeczeństwa kreatywnego, roli kapitału ludzkiego i partycypacji społecznej w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań podnoszących jakość życia społeczeństw. Skoncentrowana na rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem sektora kreatywnego i jego powiązań z otoczeniem biznesowym i samorządowym. Współautorka opracowań i dokumentów strategicznych niezbędnych dla funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego.

dr Rafał Cekiera

– socjolog, pracownik naukowy. W swoich pracach badawczych zajmuje się problemami społeczeństwa okresu transformacji. Posiada znaczący dorobek naukowy w zakresie procesów migracyjnych oraz funkcjonowania społecznego zróżnicowanych grup etnicznych. Badacz rynku pracy, szczególnie zainteresowany problematyką młodych osób, rozpoczynających życie zawodowe. Ekspert w projektach EFS i międzynarodowych programach badawczych.

Zdzisław Wolny

– badacz z12 letnim stażem, certyfikowany audytor CFE. Posiada bardzo bogate doświadczenie w realizowaniu kilkuset projektów, w tym na stanowiskach kierowniczych, dla samorządów wszystkich szczebli oraz klientów komercyjnych. Prezes zarządu Grupa BST Sp. z o.o.

Andrzej Kempa

– absolwent Wydziału Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim, doktorant w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa. W latach 2007-2014 Kierownik lub członek Zespołu Badawczego w ponad400 projektach badawczych. Ekspert ds. rynku pracy i badań pracowniczychw szczególności z zastosowaniem metod jakościowych i ilościowych. Współorganizator i uczestnik szeregu paneli dyskusyjnych, specjalista ds. Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz relacji B2B i B2C. Wiceprezes zarządu Grupa BST Sp. z o.o.

Wojciech Szymala

–  analityk, absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na wydziale ekonomii. Członek zespołu badawczego, specjalista ds. badań ilościowych. Posiada doświadczenie w różnorodnych projektach badawczych, szczególnie analizach inwestycyjnych, badaniach ruchu turystycznego oraz wizerunku jednostek samorządowych. Współautor licznych raportów z badań realizowanych zarówno metodą ilościową jak i jakościową.

Ewa Lutogniewska

– absolwentka kierunku Zrównoważone zarządzanie miastem na Malmö University. Zajmuje się tematyką zrównoważonego rozwoju lokalnego, zwłaszcza w kontekście partycypacji społecznej i mobilności. Działalność w tym zakresie realizuje w Grupie BST, a także w lokalnych organizacjach społecznych, angażując się w życie miasta.

Ewelina Kisiel

– analityk, absolwentka WSZOP w Katowicach na kierunku zarządzanie. Koordynator studia CATI. W Grupie BST zajmuje się przestrzeganiem wewnętrznych procedur jakości (zgodnych ze standardami PKJPA) oraz analizą jakościowego materiału badawczego .

Sonia Schabowska

– geograf, absolwentka Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Autorka analiz, pogłębionych diagnoz, dokumentów strategicznych. Szczególną uwagę skupia na analizach porównawczych procesów rewitalizacji przestrzeni miejskich.

Marta Absalon

– absolwentka kierunku Gospodarka Przestrzenna na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Posiada zainteresowania w obszarze zrównoważonego rozwoju miast, rewitalizacji oraz partycypacji społecznej. Jej działalność w Grupie BST jest przede wszystkim ukierunkowana diagnozę zjawisk zachodzących wśród społeczności lokalnych oraz współtworzenie Lokalnych Programów Rewitalizacji.

Iga Płatek

– absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku Gospodarka przestrzenna, a także Institut d’Urbanisme de Grenoble oraz L’Università Politecnica delle Marche. Skoncentrowana na wieloaspektowych działaniach rewitalizacyjnych oraz regeneracji przestrzeni zdegradowanych z uwzględnieniem partycypacji społecznej.

Martyna Kruk

– zawiaduje administracją Grupy BST. Dba także o budowanie długofalowych relacji z klientami, kreowanie pozytywnego wizerunku firmy oraz o przepływ informacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami procesu badawczego. Koordynuje przygotowywanie ofert przetargowych oraz marketingowych.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry