Zogniskowany wywiad grupowy (FGI)

Skrót z angielskiego Focus group interview, to dyskusja w grupie celowo dobranych osób prowadzona przez moderatora na podstawie wcześniej przygotowanego scenariusza/schematu.

Rozmowa skoncentrowana jest wokół określonego tematu, a jej przebieg rejestrowany jest za pomocą kamery lub dyktafonu.

W trakcie zogniskowanego wywiadu grupowego moderator zadaje pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, które próbują wyjaśnić/zrozumieć dane zjawiska, motywacje, opinie, postawy, a także zachowania badanych. Prowadzący wywiadu pilnuje, aby uczestnicy mieli czas na przetworzenie informacji, a także, aby atmosfera dyskusji była luźna i przyjazna, co przekłada się na lepsze efekty.

Zalety FGI:

  • Tocząca się podczas badania dyskusja, która pozwala na szersze poznanie opinii badanych, którzy wypowiadają swoje opinie i poglądy chętniej niż podczas badania ankietowego.
  • Uczestnicy FGI wzajemnie się stymulują, inspirują, a także prowokują do wyrażania opinii i konstruowania pomysłów. Zaletą wywiadów grupowych jest wykorzystanie potencjału procesów grupowych.
  • Krótszy czas badania – podczas jednego spotkania uzyskać można opinie kilku osób jednocześnie.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →