Badanie CAWI

Z języka angielskiego (Computer Assisted Web Interviewing) to technika coraz bardziej popularna należąca do grupy badań ilościowych.

Polega ona na przesłaniu za pomocą sieci pytań kwestionariuszowych, które są pobierane ze strony internetowej organizatora badania do dowolnego miejsca, w jakim znajduje się respondent, a także do urządzenia elektronicznego z dostępem do sieci.

Ankietowany za pośrednictwem tej techniki odpowiada na pytania zawarte w ankiecie samodzielnie lub w asyście ankietera. Odpowiedzi udzielane przez badanych są rejestrowane na serwerze. System, który obsługuje ankietę, dokonuje weryfikacji logicznej poprawności wprowadzanych danych.

Zalety CAWI:

  • Możliwość ograniczenia kosztów i czasu dotarcia do bardzo rozproszonych geograficznie grup respondentów. Dzięki tej technice badania można zrealizować bardzo dużą liczbę niezależnych pomiarów w relatywnie krótkim czasie.
  • Przeprowadzenie wywiadu w terminie dogodnym dla respondenta.
  • Używanie oprogramowania komputerowego nadzorującego proces wypełniania kwestionariusza nie dopuszcza możliwości pominięcia pytań lub udzielenia odpowiedzi niepełnych w pytaniach zamkniętych, na których opiera się konstrukcja kwestionariusza stanowiącego narzędzie właściwe w badaniu ilościowym.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →