Badanie CAPI

Skrót z angielskiego (Computer Assisted Personal Interview). CAPI polega na przeprowadzeniu wywiadu z respondentem przez ankietera z użyciem urządzeń mobilnych takich, jak np. laptop, smartphone, tablet. Urządzenia te wspomagają ankietera w zapisywaniu odpowiedzi podczas prowadzenia wywiadu.

Zalety CAPI:

  • Możliwość prezentacji danych graficznych, dźwiękowych i danych multimedialnych respondentowi.
  • Brak potrzeby ręcznego wprowadzania danych z ankiet do komputera, dane są dostępne w formie elektronicznej od razu po zakończeniu badania.
  • Używanie przez ankietera oprogramowania komputerowego nadzorującego proces wypełniania kwestionariusza nie dopuszcza możliwości pominięcia pytań lub udzielenia odpowiedzi niepełnych w pytaniach zamkniętych, na których opiera się konstrukcja kwestionariusza stanowiącego narzędzie właściwe w badaniu ilościowym.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →