Badanie CATI

CATI jest jedną z technik zbierania danych podczas analizy ilościowej.

Skrót pochodzi z języka angielskiego (z ang. Computer Assisted Telephone Interviewing), co w polskim tłumaczeniu oznacza wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo.

Jest to technika, podczas której zbieranie informacji odbywa się za pośrednictwem łącza telefonicznego.

Badanie polega na odczytywaniu przez ankietera pytań z przygotowanego programu, w którym zapisuje uzyskane odpowiedzi.

Zalety CATI:

  • Badanie przeprowadzane w terminie dogodnym dla respondenta.
  • Znacznie krótszy czas realizacji badań niż w technikach bezpośrednich np. PAPI, zarówno na poziomie zbierania materiału badawczego, jak i generowania bazy danych (dane zapisywane są automatycznie, co umożliwia bezzwłoczne wygenerowanie bazy danych po zakończeniu badań, z pominięciem etapu ręcznego kodowania).
  • Możliwość zachowania wysokich standardów kontroli pracy ankieterów, co zwiększa rzetelność i jakość uzyskiwanych danych.
  • Używanie przez ankietera oprogramowania komputerowego nadzorującego proces wypełniania kwestionariusza nie dopuszcza możliwości pominięcia pytań lub udzielenia odpowiedzi niepełnych w pytaniach zamkniętych, na których opiera się konstrukcja kwestionariusza stanowiącego narzędzie właściwe w badaniu ilościowym.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →