Telefoniczny wywiad pogłębiony (TDI)

Skrót z angielskiego Telephone In-Depth Interview, to metoda polegająca na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej telefonicznej rozmowy z respondentem. Jej celem jest uzyskanie konkretnych informacji w sposób metodyczny i planowy zgodny z określonym schematem, który nazywany jest scenariuszem wywiadu.

Zalety TDI:

  • Skrócenie czasu badania względem pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI).
  • Realizacja telefonicznego wywiadu pogłębionego umożliwia uzyskanie informacji od respondenta, którego możliwości czasowe są mocno ograniczone.
  • Rejestrowanie, a następnie sporządzenie transkrypcji, która służy jako materiał do analizy.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →