Indywidualny wywiad pogłębiony (IDI)

Skrót z angielskiego Individual In Depth Interview, to rozmowa pomiędzy osobą prowadzącą badanie (moderatorem) a badanym.

Badanie opiera się o przygotowany scenariusz, a struktura samego wywiadu jest swobodna, ponieważ zazwyczaj nie jest tu istotna kolejność zadawania pytań a uzyskanie określonych informacji.

W trakcie wywiadu podejmowane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, próby wyjaśniania i zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, czy zachowań. Przebieg rozmowy jest rejestrowany, a z przeprowadzonego wywiadu zostaje sporządzona transkrypcja, która służy jako materiał do analizy.

Zalety IDI:

  • Możliwość wprowadzania do rozmowy kolejnych tematów, które odpowiednio ukierunkowują wypowiedź badanego i pomagają w ujawnieniu jego rzeczywistych odczuć, potrzeb czy sugestii.
  • Brak wpływu grupy na odpowiedzi badanego, który może swobodnie wypowiedzieć się na każdy temat.
  • Rejestrowanie wywiadu, co pozwala prowadzącemu pogłębiać uzyskiwane informacje kolejnymi pytaniami, skupiając się na wypowiedziach badanego.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →