zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania HR

Wartości przedsiębiorstwa czy wartość pracownika?

Badania HR

Rozpoznanie oraz pełna integracja elementów wartościowych zarówno dla firmy, jak i dla pracownika są podstawą rozwoju organizacji, a jednocześnie pozwalają utrzymać motywację pracowników na odpowiednio wysokim poziomie. Zarządzający przedsiębiorstwem, powinni zaspokajać nie tylko aspiracje organizacji jako takiej, ale też indywidualne oczekiwania pracowników, ponieważ dążenia i potrzeby obu tych substancji zawsze mają pewną część wspólną.

Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy niezwykle użyteczne narzędzia pozwalające osiągnąć maksimum korzyści z polityki zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególnie chcemy zarekomendować:

badania
pracowników
badania
360
projekt
integralny

Badania pracowników

Optymalne narzędzie dające możliwość wielopoziomowej diagnozy na wszystkich polach aktywności organizacyjnej, której podmiot stanowią pracownicy.

Diagnoza może dotyczyć na przykład:

 • Poziomu odczuwanej satysfakcji,
 • Czynników motywujących i demotywujących pracowników,
 • Poziomu zaangażowania pracowników,
 • Identyfikacji luk kompetencyjnych,
 • Zapotrzebowania na szkolenia.

Dowiedz się więcej na temat naszych sposobów przeprowadzania badań pracowników.

Każdy z powyższych aspektów może mieć kapitalne znaczenie w kontekście poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Natomiast każde w porę nierozpoznane oraz niezdiagnozowane zagrożenie może prowadzić do zaistnienia oraz systematycznego pogłębiania się problemów interpersonalnych, czego skutkiem mogą być wszelakie negatywne zjawiska, poczynając od spadku wydajności, obniżenia jakości pracy a na masowych ubytkach kadrowych kończąc.
Jeśli organizacja chce przeprowadzić wnikliwą ocenę kompetencji pracowników, a także poznać ich opinię w odniesieniu do wybranych zakresów działalności firmy, to optymalnym wyborem będzie badanie 360. Charakter tego narzędzia powoduje, że najczęściej wykorzystuje się je w odniesieniu do wyższej kadry zarządzającej czy menadżerskiej.

Istotą badania 360° jest stworzenie wieloaspektowego obrazu badanego pracownika z możliwe pełnego spektrum perspektyw w odniesieniu do jego roli w organizacji (zarówno zawodowej jak i interpersonalnej). Kluczowe źródła informacji w badaniu to współpracownicy, podwładni oraz przełożeni. Elementem spajającym jest przeprowadzona samooocena.

Kluczowe korzyści z badań, to przed wszystkim zindywidualizowane informacje zwrotne w odniesieniu do każdgo pracownika. Bardzo ważne jest pozyskanie ocen w zakresie poszczególnych predyspozycji oraz kompetencji, a także zweryfikowanie jak podmiot badania jest postrzegany przez osoby najbliżej z nim współpracujące, a tym samym najbardziej kompetentne do tej właśnie oceny. Wynikiem takiego badania jest zatem określenie poziomu autorytetu oraz popularności w środowisku pracowniczym organizacji.

 

NASZE USŁUGI DEDYKOWANE W RAMACH BADAŃ HR

Jesteśmy partnerem Projektu Integralnego, którego celem jest wdrożenie unikalnego na skalę światową narzędziawspierającego proces zarządzania ludźmi i zwiększającego skuteczność menedżerów, liderów, dyrektorów i organów zarządczych w takich aspektach jak:

 • komunikacja w zespołach pracowniczych i pomiędzy działami firmy,
 • rozwiązywanie konfliktów i napięć w zespołach,
 • planowanie ścieżki kariery i rozwoju pracownika,
 • motywowanie pracowników,
 • rozwój liderów,
 • przeciwdziałanie wypaleniu i stresowi.

Model Integralny, który stanowi autorską adaptację modeli psychologiczno-socjologicznych: fale rozwoju Gravesa, AQAL Wilbera, obwody neurologiczne R. A. Wilsona, opracowany został przez naszego partnera dr Tomasza Skalskiego.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry