Plany zrównoważonej mobilności miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem strategicznym stworzonym w celu polepszania jakości życia dzięki poprawie stanu mobilności mieszkańców oraz funkcjonowania miejscowej gospodarki. Opiera się na dotychczas istniejących założeniach organizacji przestrzennej. Działania sformułowane w trakcie pracy nad PZMM obejmują wszystkie środki i formy komunikacji miejskiej, w tym publiczne i prywatne, związane z pasażerami i przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.

Profesjonalne podejście Naszego zespołu do indywidualnych potrzeb każdego z klientów gwarantuje efektywną realizację projektu.

 

Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej charakteryzuje się:

  • podstawowym celem, którym jest: Dostępność i jakość życia, zrównoważenie, jakość gospodarki, równość społeczna, zdrowie oraz jakość środowiska;
  • skoncentrowaniem uwagi na ludziach tj. użytkownikach;
  • zbilansowaniem rozwoju wszystkich środków transportu w kierunku rozwiązań ekologicznych;
  • zintegrowaniem zestawu działań dla osiągnięcia efektywnych kosztowo rozwiązań;
  • powiązaniem dokumentu sektorowego z innymi obszarami polityki rozwoju jednostki terytorialnej;
  • podzieleniem długoterminowych wizji i strategii na krótkookresowe i średniookresowe plany;
  • powiązaniem z obszarami funkcjonalnymi bazujących na dojazdach do pracy;
  • interdyscyplinarnym podejściem do tworzenia zespołów planistycznych;
  • udziałem w procesie planowania z potencjalnymi klientami transportu;
  • regularnym monitorowaniem i oceną wpływu na poprawę komunikacji.

Korzyści płynące ze stworzenia, a następne wdrożenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to między innymi podnoszenie jakości życia w obszarach objętych działaniem, utworzenie multimodalnych rozwiązań transportowych ułatwiających i przyspieszających komunikację ludzi w przestrzeni miejskiej, zmniejszenie kosztów, które ponoszą osoby korzystające z transportu publicznego, poszerzenie i zyskiwanie nowego poparcia publicznego, efektywniejsze wykorzystywanie ograniczonych zasobów.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →