Diada/Triada

to rozmowa pomiędzy osobą prowadzącą badanie (moderatorem) a dwoma/trzema osobami jednocześnie. Jest to odmiana badania IDI, którą stosuje się gdy wiedza jednego respondenta nie jest wystarczająca, by mógł on samodzielnie udzielić odpowiedzi na zagadnienia badawcze. Często stosowana jest podczas ewaluacji projektów, w sytuacji podziału pracy w zespole. Metoda ta umożliwia zebranie pełnego materiału badawczego podczas jednego wywiadu.

Zalety Diady/Triady:

  • Uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania bez konieczności realizacji dodatkowych wywiadów.
  • Możliwość uzyskania bardziej pogłębionych odpowiedzi dzięki nawiązaniu dyskusji z drugim respondentem/pozostałymi badanymi i skonfrontowaniu ich opinii.
  • Rejestrowanie wywiadu, co pozwala prowadzącemu pogłębiać uzyskiwane informacje kolejnymi pytaniami, skupiając się na wypowiedziach badanych.

Nie znalazłeś tutaj tego czego szukasz?
Badania możemy dostosować indywidualnie do Twoich potrzeb!

Już wiesz jakie badania potrzebujesz?
Wypełnij formularz →