zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej jest dokumentem strategicznym tworzonym w celu polepszania jakości życia dzięki poprawie stanu mobilności mieszkańców oraz przez to poprawę miejscowej gospodarki. Opiera się na dotychczas istniejących planach organizacji przestrzennej. Działania sformułowane w trakcie pracy nad PZMM obejmują wszystkie środki i formy komunikacji miejskiej w tym publiczne i prywatne, związane z pasażerami i przewozem towarów, zmotoryzowane i niezmotoryzowane, w ruchu i w czasie parkowania.

Planowanie zrównoważonej mobilności miejskiej charakteryzuje się:

 • Podstawowym celem jest: Dostępność i jakość życia, zrównoważenie, jakość gospodarki, równość społeczna, zdrowie oraz jakość środowiska;
 • Skoncentrowaniem uwagi na ludziach tj. użytkownikach;
 • Zbilansowaniem rozwoju wszystkich środków transportu w kierunku rozwiązań ekologicznych;
 • Zintegrowaniem zestawu działań dla osiągnięcia efektywnych kosztowo rozwiązań;
 • Powiązaniem dokumentu sektorowego z innymi obszarami polityki rozwoju jednostki terytorialnej;
 • Podzieleniem długoterminowych wizji i strategii na krótkookresowe i średniookresowe plany;
 • Powiązaniem z obszarami funkcjonalnymi bazujących na dojazdach do pracy;
 • Interdyscyplinarnym podejściem do tworzenia zespołów planistycznych;
 • Udziałem w procesie planowania z potencjalnymi klientami transportu;
 • Regularnym monitorowaniem i oceną wpływu na poprawę komunikacji;

Korzyści płynące ze stworzenia, a następne wdrożenia Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to między innymi podnoszenie jakości życia w obszarach objętych działaniem, utworzenie multimodalnych rozwiązań transportowych ułatwiających i przyspieszających komunikację ludzi w przestrzeni miejskiej, zmniejszenie kosztów które ponoszą osoby korzystające z transportu publicznego, poszerzenie i zyskiwanie nowego poparcia publicznego, efektywniejsze wykorzystywanie ograniczonych zasobów.

 Między innymi szczegółowymi celami planowania mobilności miejskiej jest:

 • zwiększenie atrakcyjności i jakości środowiska miejskiego;
 • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska;
 • zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa transportu miejskiego;
 • zwiększenie dostępności mieszkańców do miejsc pracy i usług;
 • podnoszenie efektywności transportu pasażerów i ładunków w przestrzeni miejskiej;

Profesjonalne podejście Naszego zespołu do indywidulanych potrzeb każdego z klientów gwarantuje efektywną realizację projektu.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry