zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Ewaluacje LGD i LGR

Ewaluacja jest regularnym badaniem cech lub wartości zdefiniowanego planu, programu, obiektu bądź działania z perspektywy przyjętych kryteriów w celu jego rozwoju, usprawnienia albo dogłębniejszego zrozumienia.

Nasz doświadczony zespół może wykonać każdy z fundamentalnych rodzajów ewaluacji:

  • ex-ante (czyli przeprowadzoną przed realizacją projektu/programu),
  • mid-term/on-going (czyli ewaluacja bieżąca w trakcie realizacji projektu programu),
  • ex-post (czyli po zakończeniu realizacji projektu/programu).

Funkcjonowanie i praca LGD oraz LGR na bieżąco powinna być poddawana monitorowaniu
a także badaniom ewaluacyjnym aby stale podnosić jakość i efektywność prowadzonych działań. Ewaluacja ta jest konieczna do wydatkowania środków publicznych w ramach LSR w sprawny sposób oraz do niezwłocznych reakcji na warunki otoczenia społeczno-gospodarczego na terenie LGD, które są zmienne.

Grupa BST jest doświadczona w przeprowadzaniu ewaluacji dla LGD i LGR, dzięki czemu powierzając ewaluację Państwa Grupy w ręce naszych doświadczonych pracowników zyskujecie Państwo profesjonalnie, dokładnie i rzetelnie przeprowadzoną ewaluację.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry