zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Ewaluacje Dokumentów Strategicznych

Uzyskanie wiedzy na temat trwałości, adekwatności oraz skuteczności działań, które były realizowane w zakresie lokalnych lub regionalnych dokumentów strategicznych jest głównym celem realizacji badań ewaluacyjnych. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego przez Nasz zespół wiąże się z szeregiem zalet. Ten typ przeprowadzonego badania daje możliwość pozyskania danych o osiągniętych celach, kierunkach i działaniach ujętych w poszczególnych dokumentach strategicznych oraz wielu cennych informacji z obszaru barier napotkanych przy realizacji założeń.

Ewaluacja programów strategicznych, która jest często mylona z procesem monitoringu, daje możliwość zestawienia planowanych efektów z aktualnym postępem, a także daje podstawę do oceny poziomu sprawności procedur nadzoru i zarządzania.

Ewaluacja to również instrument, dzięki któremu organ mający za zadanie realizację danego dokumentu strategicznego jest w stanie na bieżąco obserwować i kontrolować zmiany zachodzące w lokalnym bądź regionalnym środowisku.. Wieloletnie doświadczenie przy realizacji wielu badań ewaluacyjnych dotyczących dokumentów strategicznych daje Naszemu zespołowi możliwość precyzyjnej ewaluacji ex-ante (przed rozpoczęciem działań), on-going (w trakcie działań), a także ex post (badanie po zrealizowaniu projektu) dla lepszego obrazu uzyskanych efektów Państwa działań, niezależnie od typu działań tj. projektu, strategii czy programu.

Badania ewaluacyjne realizowane są w oparciu o poniższe kryteria ewaluacyjne:

  • Skuteczność stopnia realizacji zakładanych celów interwencji w odniesieniu do rzeczywistych efektów ich realizacji,
  • Trafność planowanych celów,
  • Użyteczność inwestycji w kontekście rozwiązania zdiagnozowanych problemów oraz zaspokajania potrzeb grup docelowych,
  • Trwałość wspartych inwestycji w perspektywie długookresowej.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry