zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania satysfakcji pracowników

Optymalne narzędzie dające możliwość wielopoziomowej diagnozy na wszystkich polach aktywności organizacyjnej, której podmiot stanowią pracownicy.

Każdy z powyższych aspektów może mieć kapitalne znaczenie w kontekście poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Natomiast każde w porę nierozpoznane oraz niezdiagnozowane zagrożenie może prowadzić do zaistnienia oraz systematycznego pogłębiania się problemów interpersonalnych, czego skutkiem mogą być wszelakie negatywne zjawiska, poczynając od spadku wydajności, obniżenia jakości pracy a na masowych ubytkach kadrowych kończąc

Diagnoza może dotyczyć na przykład:

  • Poziomu odczuwanej satysfakcji,
  • Czynników motywujących i demotywujących pracowników,
  • Poziomu zaangażowania pracowników,
  • Identyfikacji luk kompetencyjnych,
  • Zapotrzebowania na szkolenia.


copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry