zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania Rynku Pracy

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok:

Część I raportu diagnostyczna

Zawartość raportu zostanie oparta na danych z załącznika 2 i 3 do sprawozdania MPiPS-01 o rynku pracy, będzie posiadała również 2 tabele zawierające ranking 30 zawodów deficytowych i 30 zawodów nadwyżkowych wg wskaźnika intensywności deficytu (nadwyżki) na poziomie 6 cyfrowego kodu zawodu (w tabelach nie należy uwzględniać maksymalnych deficytów i nadwyżek oraz zawodów tzw. „pozostałych” czyli takich, których 2 ostatnie cyfry w kodzie zawodu wynoszą 9 i 0).

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok:

Część II raportu prognostyczna

Zawartość raportu będzie opierać się na wynikach badania popytu na pracę oraz badania absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie powiatu, a także danych z Systemu Informacji Oświatowej MEN i GUS.

Na Państwa życzenie możemy również wykonać prezentację elektroniczną z przygotowanych opracowań!copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry