zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Przeprowadzanie sondaży – sondaże lokalne i ogólnopolskie

Przeprowadzanie sondaży – sondaże lokalne i ogólnopolskie

Sondaż to metodą która pozwala na szybkie określenie preferencji danej społeczności bazując na danej próbie. Próba najczęściej jest: kwotowa, losowa lub losowo-kwotowa. Sondaż stosowany jest w przypadku, gdy chcemy poznać trend jaki występuje wśród respondentów, ponieważ daje on tylko przybliżony wynik. Może być on stosowany zarówno do badania preferencji konsumentów jak i w zakresie badania nastrojów społeczeństwa przed wyborami (sondaż wyborczy).

Wśród głównych metod gromadzenia danych sondażowych, możemy wyróżnić:

  • ankietę bezpośrednią,
  • wywiad bezpośredni,
  • wywiad telefoniczny,
  • badania internetowe,
  • sondę uliczną.

W Grupie BST realizujemy zarówno sondaże ogólnopolskie jak i lokalne za pomocą wyspecjalizowanych i odpowiednio przygotowanych do danego sondażu ankieterów.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry