zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

CAWI – Badania przez internet

Badanie techniką CAWI z języka angielskiego Computer – Assisted Web Interviewing to coraz bardziej popularna technika należąca do grupy badań ilościowych. Polega ona na przesłaniu za pomocą sieci pytań kwestionariuszowych, które są pobierane ze strony internetowej organizatora badania do dowolnego miejsca w jakim znajduje się respondent a także urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci. Ankietowany za pośrednictwem tej techniki odpowiada na pytania zawarte w ankiecie samodzielnie bądź w asyście ankietera. Odpowiedzi udzielane przez badanych są rejestrowane na serwerze. System, który obsługuje ankietę dokonuje weryfikacji logicznej poprawności wprowadzanych danych.

Główną zaletą badania CAWI jest możliwość ograniczenia kosztów i czasu dotarcia do bardzo rozproszonych geograficznie grup respondentów. Dzięki tej technice badania możemy przebadać bardzo dużą ilość niezależnych pomiarów w relatywnie krótkim czasie.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry