zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

CAPI – Badania ankietowe wspierane komputerowo

Badania CAPI – z angielskiego Computer Assisted Personal Interview, polega na przeprowadzaniu wywiadu z respondentem z użyciem urządzeń mobilnych, takich jak np. laptop, palmtop czy tablet. Urządzenia te wspomagają ankietera w zapisywaniu odpowiedzi podczas prowadzenia wywiadu.

 

Zalety badania CAPI:

  • Pierwszą z zalet tego typu badania jest możliwość prezentacji danych graficznych, dźwiękowych i danych multimedialnych respondentowi.
  • Kolejną z pozytywnych stron tej formy badania jest brak potrzeby ręcznego wprowadzania danych z ankiet do komputera, dane są dostępne w formie elektronicznej od razu po zakończeniu badania.
  • Trzecim pozytywnym aspektem badania CAPI, jest używanie przez ankietera oprogramowania komputerowego nadzorującego proces wypełniania kwestionariusza nie dopuszcza możliwości pominięcia pytań lub udzielenia odpowiedzi niepełnych w pytaniach zamkniętych, na których opiera się konstrukcja kwestionariusza stanowiącego narzędzie właściwe w badaniu ilościowym. Dzięki czemu technika CAPI pozwala znacząco zminimalizować, a nawet całkowicie wyeliminować ryzyko pojawienia się braków danych.

 

 

 copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry