zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania ruchu turystycznego

Badanie ruchu turystycznego powinno być przyczynkiem działań zmierzających do rozwoju lokalnej turystyki. Oferowane badanie przeprowadzone przez zespół specjalistów zapewni kompleksowe spojrzenie na turystykę i jej odziaływanie na dany obszar. Przeprowadzone tego typu badania da odpowiedz, z jakimi barierami w rozwoju turystki zmaga się region pozostający w Państwa zainteresowaniu, jednocześnie przedstawiając mocne strony turystyki w regionie. Dzięki wykorzystaniu licznych metod oraz technik badawczych ten typ badania idealnie przedstawi dane dotyczące wielkości struktury oraz dynamiki lokalnej turystyki, określi potencjał i kierunki dalszego prawidłowego rozwoju, dogłębna analizę wizerunkową lokalnego ośrodka turystycznego wraz z analizą wpływu turystyki na lokalny rynek z uwzględnieniem aspektu finansowego.

Analiza lokalnego rynku turystycznego umożliwia określenie atrakcyjności turystycznej przestrzeni, kluczowych atrakcji turystycznych z punktu widzenia odwiedzających, oraz określenie potencjału wykreowania nowych atrakcji turystycznych oraz dane dotyczące potrzeb turystów związanych z istniejąca lub potencjalną bazą turystyczną oraz szeroko rozumiana infrastrukturą. Uzyskane informacje z dokonanego badania pozwolą Państwu na elastyczne dostosowanie się do trendów, jakimi poddawany jest rynek turystyczny nie tylko krajowy, ale również zagraniczny. Wnioski wyciągnięte po zrealizowaniu badania zakreślą odpowiednie działania i cele do zrealizowania. Nasze doświadczenie w realizacji różnego typu projektów zapewni całościowe spojrzenie na specyficzną problematykę Państwa potrzeb.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry