zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania pracowników

Rozpoznanie oraz pełna integracja elementów wartościowych zarówno dla firmy, jak i dla pracownika są podstawą rozwoju organizacji, a jednocześnie pozwalają utrzymać motywację pracowników na odpowiednio wysokim poziomie. Zarządzający przedsiębiorstwem, powinni zaspokajać nie tylko aspiracje organizacji jako takiej, ale też indywidualne oczekiwania pracowników, ponieważ dążenia i potrzeby obu tych substancji zawsze mają pewną część wspólną.

Bazując na naszym doświadczeniu oferujemy niezwykle użyteczne narzędzia pozwalające osiągnąć maksimum korzyści z polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

 

Badania pracowników

Optymalne narzędzie dające możliwość wielopoziomowej diagnozy na wszystkich polach aktywności organizacyjnej, której podmiot stanowią pracownicy.

Diagnoza może dotyczyć na przykład:

  • Poziomu odczuwanej satysfakcji,
  • Czynników motywujących i demotywujących pracowników,
  • Poziomu zaangażowania pracowników,
  • Identyfikacji luk kompetencyjnych,
  • Zapotrzebowania na szkolenia.

 

Każdy z powyższych aspektów może mieć istotne znaczenie w kontekście poprawy funkcjonowania przedsiębiorstwa. Natomiast każde w porę nierozpoznane oraz niezdiagnozowane zagrożenie może prowadzić do zaistnienia oraz systematycznego pogłębiania się problemów interpersonalnych, czego skutkiem mogą być wszelakie negatywne zjawiska, poczynając od spadku wydajności, obniżenia jakości pracy a na masowych ubytkach kadrowych kończąc.

 copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry