zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania Opinii/Sondaże

Poprawnie przeprowadzone badanie opinii publicznej daje wielką przewagę w dostosowaniu się do panujących trendów społecznych w zakresie gospodarki, polityki, życia społecznego i innych aspektów życia społecznego.  Szeroki wachlarz metod, technik i narzędzi służących do przeprowadzania badań opinii publicznych oraz sondaży zapewnia horyzontalny wgląd w reakcje społeczne na interesujący Państwa problem.

Gruba BST oferuje pełne spektrum metod i technik badawczych:

  • badania ilościowe: (CATI, PAPI, CAWI, CAPI);
  • badania jakościowe: (FGI, IDI, TDI, triady, diady);

Umiejętnie i obiektywnie dobrana przez Nasz zespół reprezentatywna próba grupy społecznej zagwarantuje pełen obraz, interesującego Państwa zjawisk. Przeprowadzenie tego typu badań daje szeroką analizę opinii publicznych i mogą być przeprowadzane w celu:

  • Diagnozy stanu nastroi społecznych, obejmujących informacje o obecnych nastrojach i opiniach;
  • Kontroli realizowanych działań i ich wpływ na opinię publiczną;
  • Prognoz nastroi panujących w społeczeństwie przez analizę otrzymanych wyników;
  • Oceny opinii publicznej i kreowanych przez nią trendach społecznych;

Niezależne podejście Naszego zespołu do całości procesu badawczego, od procesu projektowania badania, przeprowadzenie procesu badawczego przez obiektywną analizę otrzymanych wyników zagwarantuje pełną satysfakcje ze skorzystania z usług Grupy BST.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry