zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania dla JST

Grupa BST w zakresie badań prowadzonych na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego koncentruje się na dwóch obszarach badawczych, badanie satysfakcji klientów oraz pracowników urzędów.

Misją, którą powinny kierować się urzędy w realizacji swoich działań to dążenie do podniesienia, jakości świadczonych usług, zaspokajania potrzeb i spełniania oczekiwań klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Stałe monitorowanie jakości prowadzonych usług oraz poziomu zadowolenia klientów wspomoże wczesną identyfikację barier stojących na przeszkodzie w realizacji założonej polityki jakości.  Mnogość rozwiązań dopasowanych do specyfiki każdego urzędu, społeczności czy grupy klientów pomoże w konkretyzacji problemów, z jakimi zmaga się klient w trakcie korzystania z usług urzędu. Fachowe podejście Naszego zespołu zapewni badanym swobodę wypowiedzi, poufność, a przede wszystkim, dzięki świadomej postawie kierownictwa urzędu, realny wpływ na jego funkcjonowanie. Doświadczenie zespołu Grupa BST w zakresie prowadzonych badań nad zadowoleniem klientów urzędów zapewni profesjonalne przeprowadzenie wszystkich etapów związanych z procesem badawczym.

Nieodzownym czynnikiem decydującym, o jakości prowadzonych usług oraz wizerunku danej jednostki wśród jej klientów są pracownicy. Pracownik o obniżonej motywacji do pracy oraz niezadowolony z zaistniałej sytuacji i polityki pracy panującej wewnątrz organizacji będzie przenosił swoje negatywne nastawienie na pełnione obowiązki. Dlatego w tym wypadku należy spojrzeć na urząd jak na zakład pracy i skupić się na potrzebach, dążeniach i motywatorach zatrudnionych osób. Nasz zespół analizuje poziom satysfakcji Pracowników w oparciu o wielowymiarowe analizy kluczowych obszarów aktywności. Nasze diagnozy wskażą obiektywne, czytelne i jednoznaczne wskazówki dotyczące słabych jak i mocnych stron funkcjonowania urzędu.

Bazując na dotychczasowym doświadczeniu w przeprowadzonych badaniach i wnikliwej analizie potrzeb jednostek samorządu terytorialnego Grupa BST dysponuje zestawem narzędzi, dzięki którym każdy urząd może znacząco poprawić funkcjonowanie. W oparciu o wyniki badań przeprowadzonych przez Nasz zespół wprowadzono w życie liczne narzędzia, strategie oraz programy. Dlatego zachęcamy do analizy korzyści płynących z innych usług badawczych prowadzonych przez Grupę BST na rzecz samorządu terytorialnego.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą na opracowanie dokumentów strategicznych dla jednostek samorządu terytorialnego wszystkich szczebli. Dowiedz się więcej.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry