zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Audyt wewnętrzny

AUDYT WEWNĘTRZNY

Audyt wewnętrzny jest elementem pochodzącym bezpośrednio od kontroli wewnętrznej, która ma za zadanie rozpoznawać, korygować i zapobiegać. Audyt wewnętrzny jest natomiast odwróceniem tej formuły, jego głównym zadaniem jest zapobieganie nieprawidłowościom a także doradztwo w procesie zarządzania ryzykiem. Od XX wieku, kiedy to audyt wewnętrzny powstał aż po dziś dzień, jest on źródłem obiektywnej oceny procesów a także działań organizacji. Dzięki audytowi wewnętrznemu każda jednostka, zarówno publiczna jak i prywatna jest w stanie zdefiniować przyczyny obniżenia sprawności w osiąganiu założonych celów.

Realizujemy zadania audytu wewnętrznego zarówno w jednostkach sektora finansów publicznych jak i  sektorze prywatnym.

Zakres naszych działań:

  • sektor finansów publicznych – od planu przez wykonywanie zadań aż po sprawozdawczość,
  • sektor prywatny – tworzenie Działów Audytu od podstaw lub ich reorganizacja i planowanie rozwoju.


copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry