zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Analizy rynku

Analizy rynku

Analiza rynkowa polega na cyklicznej analizie ogółu czynników i elementów, które mają wpływ na formowanie się relacji rynkowych.  Przedmiotowo badania rynku zajmują się kształtowaniem podaży i popytu oraz cen a także ich wzajemnych relacji. Analiza rynku może być również rozpatrywana w zakresie czynnościowym. W tym ujęciu analiza rynkowa zajmuje się zbieraniem, przetwarzaniem, analizowaniem a także interpretowaniem zgromadzonych informacji a także ich wykorzystaniem w celu uzyskania odpowiedzi na problemy rynkowe.

Cel badań rynkowych skupia się na dostarczeniu informacji dotyczących zjawisk rynkowych oraz ich wewnętrznych i zewnętrznych związków. Na podstawie wyników badań można określić czy podjęte decyzje wymagają zmiany a także czy zamierzone oraz niezamierzone skutki podjętych decyzji są poprawnie założone.

Metody zbierania danych w badaniu popytu, możemy podzielić na:

 • źródła wtórne
  1. bazy danych
  2. raporty
  3. roczniki statystyczne
 • źródła pierwotne
  1. metody ilościowe
   1. wywiady
   2. ankiety
 • eksperyment
 1. metody jakościowe
  1. wywiady grupowe
  2. metody projekcyjne

 

Nasza firma oferuje Państwu szerokie spektrum analiz rynku. Za ich pomocą będą Państwo w stanie ocenić jak klienci postrzegają zarówno obsługę jak i oferowany przez Państwa produkt czy usuługę.

 copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry