zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

TDI – Telefoniczny wywiad pogłębiony

TDI – Telefoniczny wywiad pogłębiony – ta metoda polega na przeprowadzeniu ustrukturyzowanej telefonicznej rozmowy z respondentem. Jej celem jest  uzyskanie konkretnych informacji w sposób metodyczny i planowy zgodny z określonym schemacie, który nazywany jest scenariuszem wywiadu.

Badanie TDI pozwala na skrócenie nieco czasu badania względem pogłębionych wywiadów indywidualnych (IDI). TDI skupia się bardziej na uzyskiwaniu konkretnych informacji niż ich szczegółowym pogłębianiu.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry