zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

PAPI – Badania kwestionariuszowe

Badania PAPI – z angielskiego Paper nad Pencil Interview, technika ta polega na przeprowadzaniu wywiadu bezpośredniego przez ankietera. Metoda ta polega na zbieraniu danych z wykorzystaniem kwestionariusza badania czyli ankiety. Ten typ badania jest kwalifikowany jako badanie ilościowe. Wywiady bezpośrednie pozwalają na zbadanie występowania  określonych zjawisk wśród wybranych grup populacji.

W ankiecie możemy zastosować wiele różnych rodzajów pytań służących nam do badań, jednakże najczęściej stosowanymi są pytania otwarte i zamknięte. Ankieta oraz jej zawartość powinna być dopasowana do charakteru próby badawczej. Pytania zamknięte, pozwalające nam wybrać odpowiedź lub odpowiedzi z wymienionych, są łatwiejsze dla respondentów, ponieważ nie muszą oni wysilać się umysłowo przy odpowiadaniu w przeciwieństwie do pytań otwartych. Cechą charakterystyczną badania powinna być łatwość zrozumienia pytań, aby respondent nie miał problemu ze zrozumieniem ich sensu. Aby badany mógł łatwo odpowiedzieć na pytanie, nie powinno ono zawierać w sobie więcej niż jednego wątku, ponieważ nagromadzenie wielu różnych zagadnień może spowodować rozmycie głównego celu pytania.

Narzędziem badawczym w metodzie PAPI jest  kwestionariusz badawczy w formie papierowej. Osoby realizujące wywiad bezpośredni przekazują respondentom ankietę i w ich asyście jest ona przez nich wypełniana – jest to przydatne w momencie, gdy respondent potrzebuje pomocy przy wypełnieniu ankiety, a dodatkowo minimalizuje stopień niekompletności zwracanych ankiet.

Metoda ta stanowi także uzupełnienie pozostałych ilościowych metod pozyskiwania danych – CATI oraz CAPI.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry