zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

IDI – indywidualne wywiady pogłębione

Jedną z najczęściej stosowanych metod jakościowych jest pogłębiony wywiad indywidualny (IDI – individual depth interview). W wywiadzie tym, w klasycznym podejściu, biorą udział dwie osoby – prowadzący badanie i badany), czas trwania badania jest uzależniony od długości (ilości pytań) zawartych w scenariuszu. Struktura wywiadu jest swobodna, ponieważ zazwyczaj nie jest tu istotna kolejność zadawania pytań a uzyskanie określonych informacji.

W trakcie wywiadu indywidualnego podejmowane są pytania badawcze o charakterze eksploracyjnym, próby wyjaśniania / zrozumienia zjawisk, motywacji, postaw, zachowań. W ramach wywiadów pogłębionych wprowadzane będą do rozmowy kolejne tematy, które odpowiednio ukierunkują wypowiedź respondenta i pomogą w ujawnianiu jego rzeczywistych odczuć, potrzeb czy sugestii. Przebieg tego badania powinien być rejestrowany, nie notowany, ponieważ w trakcie nagrywania wywiadu prowadzący jest w stanie pogłębiać uzyskiwane informacje kolejnymi pytaniami skupiając się na wypowiedziach badanego.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry