zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

CATI – Badania telefoniczne

Badanie CATI jest jedną z technik zbierania danych podczas analizy ilościowej. Skrót CATI pochodzi z języka angielskiego (z ang. Computer – Assisted Telephone Interviewing) co w polskim tłumaczeniu oznacza wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Jest to technika podczas, której zbieranie informacji odbywa się za pośrednictwem łącza telefonicznego.  Badanie polega na odczytywaniu  przez ankietera pytań z przygotowanego programu, w którym zapisuje uzyskane odpowiedzi.

Zalety badania CATI:

  • Pierwszą z zalet tego typu badania jest przeprowadzenie wywiadu w terminie dogodnym dla respondenta.
  • Drugą z zalet jest gwarancja znacznie krótszego czasu realizacji badań niż technika PAPI czy CAPI, zarówno na poziomie zbierania materiału badawczego, jak i generowania bazy danych (dane zapisywane są automatycznie, co umożliwia bezzwłoczne wygenerowanie bazy danych po zakończeniu badań, z pominięciem etapu ręcznego kodowania).
  • Trzecim pozytywnym aspektem badania CATI, jest używanie przez ankietera oprogramowania komputerowego nadzorującego proces wypełniania kwestionariusza nie dopuszcza możliwości pominięcia pytań lub udzielenia odpowiedzi niepełnych w pytaniach zamkniętych, na których opiera się konstrukcja kwestionariusza stanowiącego narzędzie właściwe w badaniu ilościowym. Dzięki czemu technika CATI pozwala znacząco zminimalizować, a nawet całkowicie wyeliminować ryzyko pojawienia się braków danych.
  • Kolejnym z najważniejszych zalet tego typu badania jest możliwość zachowania wysokich standardów kontroli pracy ankieterów, co zwiększa rzetelność i jakość uzyskiwanych danych.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry