zapraszamy do kontaktu

+48 32 722 84 54

Szukaj

Badania ankietowe

Badania ankietowe są zawsze przeprowadzane na reprezentatywnej (kwotowej, losowej lub kwotowo-losowej) próbie. Głównym narzędziem badawczym podczas badania ankietowego jest kwestionariusz ankiety, który zawiera listę pytań. W tym typie badania można zawrzeć zarówno pytania zamknięte – respondentowi zostaje przedstawiona lista odpowiedzi, z których musi wybrać takie, które są najbliższe jego poglądom, jak i pytania otwarte – respondent sam musi sformułować odpowiedź na zadane pytanie. Zarówno sam badany jak i ankieter może wypełniać ankietę. Dane, które zostaną zebrane podczas badania będą analizowane w sposób ilościowy. Badanie ankietowe często są poprzedzane pilotażem, którego celem jest kontrola poprawności procedury badawczej, użytych narzędzi badawczych, przyjętych wskaźników zmiennych a także doboru badanych osób.

W ankiecie możemy zastosować wiele różnych rodzajów pytań służących nam do badań, jednakże najczęściej stosowanymi są pytania otwarte i zamknięte. Ankieta oraz jej zawartość powinna być dopasowana do charakteru próby badawczej. Pytania zamknięte, pozwalające nam wybrać odpowiedź lub odpowiedzi z wymienionych, są łatwiejsze dla respondentów, ponieważ nie muszą oni wysilać się umysłowo przy odpowiadaniu w przeciwieństwie do pytań otwartych. Cechą charakterystyczną badania powinna być łatwość zrozumienia pytań, aby respondent nie miał problemu ze zrozumieniem ich sensu. Aby badany mógł łatwo odpowiedzieć na pytanie, nie powinno ono zawierać w sobie więcej niż jednego wątku, ponieważ nagromadzenie wielu różnych zagadnień może spowodować rozmycie głównego celu pytania.

Badania ankietowe stosowane są najczęściej w:

  1. a) badaniach opinii publicznej — skierowane są na uchwycenie stanów świadomości, na zbadanie opinii społeczeństwa dotyczących bieżących wydarzeń, ekonomicznych politycznych i społecznych.
  2. b) badaniach rynku — poznawanie gustów, preferencji, wielu zróżnicowanych grup ze względu na, wiek, płeć, poziom dochodów, miejsce zamieszkania, czy też badanie skuteczności przeprowadzanych akcji reklamowych; ich głównym celem jest opis faktograficzny.

Grupa BST oferuje Państwu różne techniki przeprowadzania badań ankietowych. Dzięki tej formie analizy rynku będą Państwo w stanie poznać preferencje i gusta Państwa klientów a dzięki temu lepiej dopasować swoją ofertę do potrzeb rynku.copyright 2020 by wszelkie prawa zastrzeżone

Do góry